Dodatki płacowe w firmie

Dodatki płacowe w firmie

Dodatki płacowe w firmie

Oprócz płacy zasadniczej wynagrodzenie może obejmować również wszelkiego rodzaju dodatki płacowe w firmie.

Są one wprowadzane do obowiązującego u pracodawcy systemu wynagradzania na skutek odpowiedniej regulacji.

Znajduje się ona w zakładowym układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w umowie o pracę łączącej pracownika z pracodawcą.

Dodatki są przypisywane do stanowiska pracy. Często są one również związane z powierzoną funkcją lub też uzależnione od spełnienia określonych przesłanek.

Dodatki płacowe w firmie – rodzaje

Najczęściej spotykane dodatki fakultatywne dołączane do wynagrodzenia można podzielić na następujące kategorie:

1. Dodatek funkcyjny.

2. Dodatek stażowy.

3. Dodatek za szczególne umiejętności.

4. Dodatek za znajomość języków obcych

5. Dodatek zmianowy.

6. Dodatek za pracę szkodliwą dla zdrowia, uciążliwą lub niebezpieczną.

Dodatek funkcyjny

Przyznawany jest pracownikom, którzy kierują zakładem pracy bądź też poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Ma ścisły związek z zajmowanym stanowiskiem, zaś pracownik nabywa do niego prawo, jeżeli obejmuje jakąś określoną funkcję.

Dodatek funkcyjny określa się kwotowo bądź też procentowo w stosunku do zasadniczego wynagrodzenia.

Dodatek stażowy

To natomiast dodatek związany z wysługą lat, a więc w związku z wypracowaniem przez danego pracownika określonego stażu pracy. Tego typu dodatek zależy od liczby lat, które przepracowała dana osoba.

Zazwyczaj podczas ustalania stażu pracy wliczane są wszystkie okresy wcześniejszego zatrudnienia u wszelkich pracodawców, niezależnie od sposobu w jaki stosunek pracy został rozwiązany.

Ponadto do dodatku stażowego zalicza się także inne okresy, regulowane odrębnymi przepisami np. urlop wychowawczy, czas pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych czy odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

Wysokość dodatku stażowego obliczana jest procentowo do wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za szczególne umiejętności

Otrzymują pracownicy, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Mogą z tym wiązać się otrzymane tytuły naukowe, skończone studia, kursy, itd.

Otrzymują go pracownicy, którzy mogą się legitymować dyplomami bądź też zaświadczeniami o ukończeniu specjalnych kursów.

Dodatek za znajomość języków obcych

Otrzymują pracownicy, którzy do wykonywania codziennych obowiązków służbowych potrzebują znajomości języków obcych.

Pracownik otrzymuje tego rodzaju dodatek, jeżeli posiada określony certyfikat znajomości języka obcego.

Najczęściej na wyższym stopniu, jeżeli posiada znajomość języków mniej znanych oraz gdy biegle zna kilka języków obcych. Określa się go jako stała stawka miesięczna.

Dodatek zmianowy

Kolejny z dodatków, otrzymywany jest przez pracowników, którzy są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej.

Przysługuje więc osobom, które pracują na zmianie innej niż pierwsza (pierwsza zmiana obejmuje godziny od 6 do 14. 00, 7 do 15 lub 8 do 16).

Tego rodzaju dodatek przyznaje się za każdą godzinę pracy na drugiej bądź trzeciej zmianie.

Zaś jego kwotę ustala się w wysokości zróżnicowanej ze względu na stanowisko pracownika lub zmianę, podczas której wykonuje się pracę.

Dodatek za pracę szkodliwą dla zdrowia, uciążliwą lub niebezpieczną

Ostatni typ dodatku, przydzielany za pracę szkodliwą dla zdrowia, uciążliwą lub niebezpieczną, jest ustalany jako procent od stawki zaszeregowania.

Stanowi pewnego rodzaju rekompensatę za wykonywanie prac w tych warunkach. Przyznaje się go na czas określony.

Przysługuje tylko i wyłącznie za czas przepracowany, a więc za każdą przepracowaną godzinę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

Wykaz takich stanowisk pracy ustala sam pracodawca.

Podsumowanie

Dodatki wszelkiego rodzaju mogą być prawdziwie motywujące dla pracownika.

Powodują, że pracownik chce się rozwijać, gdyż wie, że dzięki szkoleniom, kursom i podnoszeniu kwalifikacji może otrzymać dodatkowe profity w postaci lepszego wynagrodzenia czy nagród niematerialnych.

Takie dodatki jak dodatek za pracę szkodliwą dla zdrowia czy dodatek zmianowy, nie są zależne od samego pracownika.

A raczej są wynikiem określonych przez władze danej organizacji wymogów i zakresu obowiązków.

Jednak na pozostałe – czyli np. dodatek za szczególne umiejętności czy znajomość języków obcych – wpływ ma sam pracownik.

Gdyż to on tak naprawdę kieruje swoim własnym rozwojem zawodowym.

Przedsiębiorstwo może jedynie wskazać mu taką drogę, dzięki której będzie on mógł stale podnosić swoje kwalifikacje.

A dzięki temu zarabiać coraz lepiej i realizować cel, misję i strategię swojej firmy oraz angażować się w jej działalność.

Pamiętaj, że efektywne zarządzanie firmowymi finansami (w tym wypłatami dla pracowników), zdecydowanie może usprawnić posiadanie dobrego rachunku w banku.

Praktycznie każda instytucja w Polsce ma w swojej ofercie takie produkty dla przedsiębiorców.

I co ciekawe, można o nie wnioskować przez internet – https://centrumbankowosci.pl/konta-firmowe-online/

A to szczególnie ważne dla osób prowadzących własny biznes i nie mających czasu na stanie w kolejkach bankowych.